ZMIENIAMY SIĘ

Dla Ciebie

Wróć tu wkrótce, aby zobaczyć nową odsłonę witryny! W tym czasie koniecznie skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@trustscore.pl lub bezpośrednio z naszym biurem +48 790 808 787 lub +48 32 307 33 55, aby sprawdzić jak skuteczniej możesz chronić Twoje dane, aplikacje, systemy i użytkowników. Również w chmurze  i w oparciu o chmurę.

Automatyczne, cykliczne pentesty. Każdego dnia, bez dodatkowych kosztów

Testuj, oceniaj i ograniczaj ryzyko naruszenia Twojego cyberbezpieczeństwa bez dodatkowych kosztów. Redukuj narażenie na cyber-ryzyko. Bez agentów. Automatycznie, inteligentnie modeluj zachowanie cyberprzestępców testując praktycznie Twoje zabezpieczenia pod kątem ewentualnych ataków i zagrożeń.

Również ataków ransomware, od wstępnego rozpoznania po nawet zaszyfrowanie i eksfiltrację danych, aby mieć pewność, że jesteś przygotowany.

Bezpieczeństwo, dostępność aplikacji oraz API. SecureDevOps i eliminacja podatności Zero-day

Uzyskaj ciągłą ochronę I niezakłócaną dostępność Twoich aplikacji i interfejsów API w ciągu kilku minut. 

Wdróż SecureDevOps błyskawicznie, chroń aplikacje od strony ich kodu źródłowego bez ich jakichkolwiek modyfikacji,  eliminuj najbardziej zaawansowane ataki DDoS i DNS, blokuj działania BOT-ów powodujące coraz większe straty w biznesie. 

Bezpieczeństwo danych, proaktywna detekcja i eliminacja zagrożeń

Chroń to, co najważniejsze, zabezpieczając przetwarzane dane w dowolnym miejscu i środowisku. Wykorzystaj zaawansowaną analitykę i zautomatyzowane reagowanie, aby proaktywnie zapobiegać incydentom i przestępczemu  dostępowi do danych.

Automatycznie oceniaj uprawnienia użytkowników i sprawdzaj poprawność konfiguracji oraz aktualność poprawek CVE, aby zapewnić zgodność z regulacjami ochrony danych.

Ochrona tożsamości, kont serwisowych i wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) następnej generacji

Wykorzystuj najnowocześniejszą technologię klasy Identity Threat Defence & Response poprzez konsolidację różnych metod uwierzytelniania wdrażająć zaawansowane mechanizmy szacowania ryzyka (Risk Based Access), spójne dla całej organizacji wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA), i politykę Zero Trust Security  dla wszystkich wrażliwych zasobów korporacyjnych i chmurowych, w tym w systemach, które do tej pory nie mogły być chronione – bez konieczności stosowania agentów, proxy czy zmian w kodzie.

Dodatkowo rozszerz ochronę na interfejsy i narzędzia dostępu, które obecnie pozwalają atakującym na ominięcie wszystkich innych rozwiązań MFA (Remote PowerShell, PsExec, itp.).

Nowoczesny SIEM/SOAR i Security Operations Center

Wspieraj swój zespół ds. bezpieczeństwa zaawansowaną analityką, umożliwiając w rekordowo krótkim czasie wykrywanie, badanie i rozwiązywanie problemów zagrożeń, których nie dostrzegają starsze narzędzia. Wykorzystaj najbardziej zaawansowaną na rynku analitykę klasy UEBA w środowisku SIEM. Również w oparciu o chmurę.

Wykorzystując sztuczną inteligencję identyfikuj skompromitowane konta użytkowników – dostarczając natychmiastową informację do zespołu monitorowania i reagowania.

Alternatywnie zapewnij bez inwestycji natychmiastową ochronę biznesu i firmy, a także wsparcie i odciążenie zespołu bezpieczeństwa poprzez m.in. proaktywny monitoring, analizę zdarzeń i reakcje na incydenty w modelu SaaS.

Zarządzanie kluczami szyfrującymi i bezpieczeństwem danych w chmurze

Przejmij kontrolę nad kluczami szyfrowania i zarządzaj nimi dzięki interoperacyjności usług Microsoft Azure Key Vault, Microsoft Office 365, Salesforce Shield Platform Encryption i Amazon Web Services Key Management Services.

Bring Your Own key. Hold your Own Key. Bring Your Own Encryption.

TRUSTSCORE sp. z o.o.
ul.Porcelanowa 23
40-246 Katowice

kontakt@trustscore.pl
+48 790 808 787, +48 32 307 33 55

KRS 0000192350
REGON 27389014300000
NIP 9542247262