Bezpieczeństwo danych, proaktywna detekcja i eliminacja zagrożeń.

Chroń to, co najważniejsze, zabezpieczając przetwarzane dane w dowolnym miejscu i środowisku. Wykorzystaj zaawansowaną analitykę i zautomatyzowane reagowanie, aby zapobiec incydentom I przestępczemu  dostępowi do danych.  Automatycznie oceniaj uprawnienia użytkowników i sprawdzaj poprawność konfiguracji oraz aktualność poprawek CVE, aby zapewnić zgodność z regulacjami ochrony danych.