Ochrona tożsamości i wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) następnej generacji.

Wykorzystuj wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA), uwierzytelnianie oparte na szacowanym ryzyku (Risk Based Access) i politykę Zero Trust Security  dla wszystkich wrażliwych zasobów korporacyjnych i chmurowych, w tym w systemach, które do tej pory nie mogły być chronione – bez konieczności stosowania agentów, proxy czy zmian w kodzie.  Dodatkowo rozszerz ochronę na interfejsy i narzędzia dostępu, które obecnie pozwalają atakującym na ominięcie wszystkich innych rozwiązań MFA (Remote PowerShell, PsExec, itp.).