Zarządzanie kluczami szyfrującymi i bezpieczeństwem danych w chmurze

Przejmij kontrolę nad kluczami szyfrowania i zarządzaj nimi dzięki interoperacyjności usług Microsoft Azure Key Vault, Microsoft Office 365, Salesforce Shield Platform Encryption i Amazon Web Services Key Management Services. Bring Your Own key. Hold your Own Key. Bring Your Own Encryption.