CENTRUM WIEDZY

Nowoczesny SIEM/SOAR i Security Operations Center

Wspieraj swój zespół ds. bezpieczeństwa zaawanswaną analityką, umożliwiając w rekordowo krótkim czasie wykrywanie, badanie i rozwiązywanie zagrożeń, których nie dostrzegają wcześniejsze narzędzia. 

Alternatywnie zapewnij bez inwestycji natychmiastową ochronę biznesu i imy, a także wsparcie i odciążenie zespołu bezpieczeństwa poprzez m.in. proaktywny monitoring, analizę zdarzeń i reakcje na incydenty.

UDOSTĘPNIJ POST