Silverfort_logo[2]

Silverfort jest pionierem pierwszej w historii, opracowanej wspólnie z MICROSOFT platformy Unified Identity Protection, która chroni przedsiębiorstwa przed atakami opartymi na tożsamości, wykorzystującymi skompromitowane dane uwierzytelniające do uzyskania dostępu do zasobów przedsiębiorstwa. Wykorzystując innowacyjną technologię bezagentowąproxyless, Silverfort natywnie integruje się ze wszystkimi istniejącymi rozwiązaniami IAM, aby rozszerzyć kontrolę bezpiecznego dostępu, taką jak Risk-Based Authentication i MFA na wszystkie zasoby on-prem i w chmurze. Obejmuje to zasoby, które nigdy wcześniej nie mogły być chronione w ten sposób, takie jak aplikacje domowej roboty/legendy, infrastruktura IT, systemy plików, narzędzia wiersza poleceń, dostęp między maszynami i wiele innych. Silverfort stale monitoruje wszystkie próby dostępu podejmowane przez użytkowników i konta usługowe oraz analizuje ryzyko w czasie rzeczywistym przy użyciu silnika opartego na sztucznej inteligencji w celu egzekwowania adaptacyjnych polityk dostępu. 

Nagłowek sekcji 1

PodNagłowek sekcji 1

Agentless Multi-Factor Authentication

Extend MFA protection to all your cloud and on-prem resources without modifying them, including legacy applications, command line interfaces and OT systems.

Securing Service Accounts

Discover, monitor and protect service accounts (M2M access) with fully automated visibility, risk analysis and adaptive Zero Trust policies, without requiring password rotation.

Lateral Movement Prevention

Detect and block attackers from accessing resources in your environment by enforcing adaptive MFA protection on PsExec, PowerShell, WMI and other command line interfaces for the first time.

Nagłowek sekcji 2

PodNagłowek sekcji 2

Nie znaleziono informacji.