Produkt

IMPERVA RASP

(Runtime Application Self Protection)

Aplikacje stanowią główny cel ataków cybernetycznych, ponieważ to właśnie one służą do obsługi ogromnej ilości danych osobowych, własności intelektualnej, informacji finansowych i innych danych o znaczeniu krytycznym. Wiele tradycyjnych narzędzi zabezpieczających aplikacje nie radzi sobie z ochroną przedsiębiorstw przed atakami, ponieważ ich działanie opiera się głównie na sygnaturach i regułach. Są one łatwe do obejścia, negatywnie wpływają na wydajność, mają wysoki wskaźnik fałszywych alarmów, nie radzą sobie z powstrzymywaniem ataków typu zero-day, a także nie dysponują kontekstem i widocznością w czasie rzeczywistym. Zdaniem firmy Imperva ochrona aplikacji wymaga zdecydowanego podejścia: aplikacje muszą bronić się same.

Rozwiązanie Imperva RASP eliminuje luki w zabezpieczeniach, które czynią aplikacje podatnymi na atak. Do tego celuje wykorzystuje pojedynczą wtyczkę, która chroni zarówno starsze, jak i nowoczesne aplikacje. Wtyczka RASP jest całkowicie autonomiczna, nie wymaga połączeń sieciowych i działa w dowolnej architekturze wdrożeniowej — w tym lokalnie, w chmurze obliczeniowej i w kontenerach. Imperva RASP wzbogaca aplikacje o funkcję samoobrony za pomocą czołowej w branży, błyskawicznej metody wykrywania ataków zwanej Language Theoretic Security (LANGSEC). Metoda LANGSEC jest w stanie zrozumieć to, w jaki sposób kod będzie wykonywany w kontekście danego środowiska, dzięki czemu neutralizuje zarówno ataki znane, jak i te typu zero-day. W rezultacie otrzymujemy aplikacje, które są chronione domyślnie — niezależnie od wszelkich nieznanych luk w zabezpieczeniach aplikacji, które w przeciwnym razie otwierały możliwość przeprowadzenia ataku. RASP integruje bezpieczeństwo z cyklem rozwoju aplikacji. Pozwala to rozszerzyć tradycyjne podejście do ochrony aplikacji, które polega na zarządzaniu podatnościami na zagrożenia. RASP nie tylko wskazuje luki, które wykorzystałby zneutralizowany atak — z dokładnością do konkretnej linii kodu — lecz także zabezpiecza aplikacje pomimo ich istnienia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą usuwać istniejące luki zgodnie ze swoim własnym harmonogramem, co pozwala zminimalizować potencjalne zakłócenia.

Główne zalety

RASP z punktu widzenia przedsiębiorstwa

Aplikacje stanowią główny cel ataków cybernetycznych, ponieważ to właśnie one służą do obsługi ogromnej ilości danych osobowych, własności intelektualnej, informacji finansowych i innych danych o znaczeniu krytycznym. Wiele tradycyjnych narzędzi zabezpieczających aplikacje nie radzi sobie z ochroną przedsiębiorstw przed atakami, ponieważ ich działanie opiera się głównie na sygnaturach i regułach. Są one łatwe do obejścia, negatywnie wpływają na wydajność, mają wysoki wskaźnik fałszywych alarmów, nie radzą sobie z powstrzymywaniem ataków typu zero-day, a także nie dysponują kontekstem i widocznością w czasie rzeczywistym. Zdaniem firmy Imperva ochrona aplikacji wymaga zdecydowanego podejścia: aplikacje muszą bronić się same.

Rozwiązanie Imperva RASP eliminuje luki w zabezpieczeniach, które czynią aplikacje podatnymi na atak. Do tego celuje wykorzystuje pojedynczą wtyczkę, która chroni zarówno starsze, jak i nowoczesne aplikacje. Wtyczka RASP jest całkowicie autonomiczna, nie wymaga połączeń sieciowych i działa w dowolnej architekturze wdrożeniowej — w tym lokalnie, w chmurze obliczeniowej i w kontenerach. Imperva RASP wzbogaca aplikacje o funkcję samoobrony za pomocą czołowej w branży, błyskawicznej metody wykrywania ataków zwanej Language Theoretic Security (LANGSEC). Metoda LANGSEC jest w stanie zrozumieć to, w jaki sposób kod będzie wykonywany w kontekście danego środowiska, dzięki czemu neutralizuje zarówno ataki znane, jak i te typu zero-day. W rezultacie otrzymujemy aplikacje, które są chronione domyślnie — niezależnie od wszelkich nieznanych luk w zabezpieczeniach aplikacji, które w przeciwnym razie otwierały możliwość przeprowadzenia ataku. RASP integruje bezpieczeństwo z cyklem rozwoju aplikacji. Pozwala to rozszerzyć tradycyjne podejście do ochrony aplikacji, które polega na zarządzaniu podatnościami na zagrożenia. RASP nie tylko wskazuje luki, które wykorzystałby zneutralizowany atak — z dokładnością do konkretnej linii kodu — lecz także zabezpiecza aplikacje pomimo ich istnienia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą usuwać istniejące luki zgodnie ze swoim własnym harmonogramem, co pozwala zminimalizować potencjalne zakłócenia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pellentesque scelerisque tellus, a facilisis lorem pulvinar eget. Morbi in nisl non justo mattis sagittis. Fusce mattis quam et tincidunt porta. Morbi urna turpis, mollis ut convallis id, volutpat vitae nunc. In consectetur at augue vel dictum. Donec volutpat elementum ex non lobortis. Duis aliquam, mauris sed finibus lobortis, enim tortor venenatis lorem, sit amet maximus sem lectus eget ex.

Logika systemu

Runtime Aplication SelfProtection

LEPSZA OBRONA

Ograniczanie podatności na zagrożenia w czasie rzeczywistym
Wysiłki naprawcze nie są w stanie zweryfikować i wyeliminować wszystkich luk w zabezpieczeniach aplikacji wykrytych w cyklu bezpiecznego tworzenia oprogramowania. Mimo to przedsiębiorstwa często przekazują do produkcji aplikacje ze znanymi lukami, których nie można naprawić z powodu braku dostępu do kodu aplikacji, bądź starych środowisk oraz w wyniku występowania innych przeszkód. Takie procedury odstępstw dotyczących luk w zabezpieczeniach mogą być kosztowne i niezwykle ryzykowne. Środowiska RASP zapewniają przedsiębiorstwom ochronę aplikacji w środowisku wykonawczym oraz przed nieznanymi wcześniej zagrożeniami i atakami typu zero-day, jak również umożliwiają neutralizowanie znanych luk w zabezpieczeniach. W zależności od chara kteru wdrożenia RASP może również przekształcać lub blokować zapytania dotyczące zawartości i baz danych tak, aby wszystkie procesy aplikacji były bezpieczne. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje RASP do tworzenia silnej linii obrony, która zawsze towarzyszy aplikacji, zarówno w chmurze, jak i w przestrzeni lokalnej, w środowisku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. RASP pełni rolę zautomatyzowanego, technicznego środka kontroli zgodności z wymogami, dzięki czemu odciąża programistów i zmniejsza podatność na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

SZYBSZE WYDAWANIE APLIKACJI

Skalowalna, przyjazna dla DevOps ochrona aplikacji
Do czasu powstania RASP pojęcia bezpieczeństwa aplikacji i DevOps często stały zesobą w sprzeczności. Coraz większe rozproszenie oraz zwinny charakter tworzenia i wdrażania aplikacji sprawiły, że zapobieganie naruszeniom stało się skomplikowane i stanowi dziś duże wyzwanie. Wirtualizacja, konteneryzacja, mikroserwisy i chmura sprawiają, że aplikacje i dane występują w wielu różnych miejscach, co uniemożliwia ich spójne i dokładne monitorowanie na różnych platformach i w różnych środowiskach. Co gorsza, wymagania dotyczące testów przedprodukcyjnych skutkują powstaniem wąskich gardeł w procesie tworzenia oprogramowania. Niektóre luki w zabezpieczeniach mogą nawet całkowicie blokować wydania, co może być problematyczne w cyklu DevOps CI/CD (ciągłej Integracji/ciągłego wdrażania).
Technologię RASP można natomiast „wpleść” bezpośrednio w proces tworzenia/rozwoju w ramach DevOps, dzięki czemu aplikacje mogą być bezpiecznie wdrażane do produkcji bez żadnych opóźnień. Funkcje wykrywania naruszeń i ich zapobiegania udostępniane przez RASP mogą być wbudowane bezpośrednio w każde wydanie aplikacji jako część zautomatyzowanego potoku CI/CD. Oznacza to, że aplikacje będą chronione automatycznie niezależnie od aktualnego etapu cyklu SSDLC. Testy bezpieczeństwa nie są już związane z harmonogramami wydań, a usuwanie skutków naruszeń jest traktowane priorytetowo na podstawie danych o atakach w środowisku produkcyjnym.

BARDZIEJ INTELIGENTNE REAGOWANIE

Widoczność ukrytych ataków na środowisko wykonawcze
Zespoły ds. reagowania nie mają wglądu w zdarzenia związane z bezpieczeństwem aplikacji będących w produkcji, dlatego nie są w stanie dokładnie skorelować luk wykrytych na etapie przedprodukcyjnym z danymi o atakach pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym. Co więcej, jeszcze bardziej ograniczony jest wgląd w próby dostępu lub eksfiltracji aplikacji i baz danych przenoszonych do chmury. Istnieje również znaczna ilość szumów generowanych przez wyniki z narzędzi testowych, aktywność zapory aplikacji oraz raporty o lukach w zabezpieczeniach. RASP może pomóc działom bezpieczeństwa i zespołom ds. tworzenia aplikacji w odfiltrowywaniu tych szumów i lepszej alokacji zasobów dzięki rzeczywistej wiedzy na temat środowiska wykonawczego. RASP udostępnia skorelowane dzienniki bezpieczeństwa sieci, aplikacji i baz danych, aby zapewnić możliwość bardziej inteligentnego, szybszego reagowania oraz wgląd w rzeczywisty stan narażenia organizacji na ryzyko. Monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji przy użyciu rozwiązań RASP to nowa funkcja. Powstała ona z myślą o umożliwieniu przedsiębiorstwom określenia tego, które aplikacje są faktycznie (w czasie rzeczywistym) atakowane i w jaki sposób. Usprawnia to zarządzanie ryzykiem i działania naprawcze.