Produkt

Thales CipherTrust Cloud Key Management

Jako udogodnienie dla swoich klientów, dostawcy usług w chmurze (CSP) coraz częściej oferują usługi szyfrowania i zarządzania kluczami specyficzne dla danego dostawcy. Jako konieczność dla naszych klientów oferujemy niezależne od dostawców usługi szyfrowania i zarządzania kluczami. Współpracujemy i wprowadzamy innowacje z dostawcami usług internetowych i naszymi klientami w celu zwiększenia wydajności i odporności operacyjnej u różnych dostawców w chmurze i w siedzibie firmy.

Jako konsument chmury, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych przechowywanych i używanych w chmurach dostawców. CipherTrust Cloud Key Management (CCKM) chroni Twój czas, jak również Twoje dane dzięki scentralizowanemu zarządzaniu w różnych regionach dla kluczy natywnych w chmurze, BYOK i HYOK oraz jednemu prostemu UI do zarządzania wszystkimi usługami zarządzania kluczami w chmurze.