Rozwiązanie

Bezpieczeństwo danych, proaktywna detekcja i eliminacja zagrożeń

Ikona 3white

Chroń to, co najważniejsze, zabezpieczając przetwarzane dane w dowolnym miejscu i środowisku.

Wykorzystaj zaawansowaną analitykę i zautomatyzowane reagowanie, aby zapobiec incydentom I przestępczemu dostępowi do danych.

Automatycznie oceniaj uprawnienia użytkowników i sprawdzaj poprawność konfiguracji oraz aktualność poprawek CVE, aby zapewnić zgodność z regulacjami ochrony danych.

Nagłówek do sekcji produktów

PodNagłówek do sekcji produktów